Preview Mode Links will not work in preview mode

Androidworld Podcast


Dec 13, 2019

Sebastien heeft in zijn glazen bol gekeken en de trends voor het komende jaar opgeschreven. Hij leest ze voor en Claudia en Dim geven commentaar. Verder hebben we het over de plannen van Facebook om alle verschillende diensten wat betreft berichten samen te voegen. De uitsmijter is het verdwijnen van Wunderlist (wat overigens geen indruk maakt op Claudia.