Preview Mode Links will not work in preview mode

Tech in Five


Feb 25, 2021

Het is verkiezingstijd en dan is het tijd om uit te vinden hoe de verschillende partijen tegenover de 'belangrijke zaken des levens' staan. Naar aanleiding van de Themaweek Privacy spraken we met Matthijs Pontier van de Piratenpartij.