Preview Mode Links will not work in preview mode

Androidworld Podcast


Mar 24, 2021

Het hoofdonderwerp van deze podcast is POCO. Dit tweede (of derde) merk van Xiaomi doet het goed onder onze lezers. Wat is het precies voor merk en wat is de strategie?

Verder komen we nog terug op Amazon Warehouse en de nieuwe OnePlus 9.