Preview Mode Links will not work in preview mode

Androidworld Podcast


Apr 15, 2021

In deze podcast komen we uitgebreid terug op het nieuws dat LG zal stoppen met het maken van smartphones. Is het een donkere dag voor de industrie of was er echt geen houden meer aan.

Daarnaast spreken we ook over de themaweek over crypto en  de One PLus Watch.