Preview Mode Links will not work in preview mode

Androidworld Podcast


Apr 21, 2020

In een live Podcast/Vidcast op YouTube gingen we in gesprek met Sander van der Graaff en Ivo Jansch over de voorgestelde apps om het Corona-virus te bestrijden.