Preview Mode Links will not work in preview mode

Androidworld Podcast

Nov 16, 2018

In deze podcast bespreken we onder andere de Google Pixel 3 en de buigbare schermen. Ook vragen we ons af wat de strategie van OnePlus op de lange termijn is.