Preview Mode Links will not work in preview mode

Androidworld Podcast

Dec 13, 2019

Sebastien heeft in zijn glazen bol gekeken en de trends voor het komende jaar opgeschreven. Hij leest ze voor en Claudia en Dim geven commentaar. Verder hebben we het over de plannen van Facebook om alle verschillende diensten wat betreft berichten samen te voegen. De uitsmijter is het verdwijnen van Wunderlist...


Dec 11, 2019

We hebben even iets meer rust genomen na de drukke weken, maar gelukkig is iedereen weer aanwezig. In deze podcast praten we weer over een aantal heel verschillende onderwerpen.

Zo is er een gerucht dat er een Samsung Galaxy S10 Lite zal gaan verschijnen. Wij vragen ons af welke overijverige medewerker dat nu weer heeft...