Preview Mode Links will not work in preview mode

Androidworld Podcast

Jan 21, 2021

De eerste podcast in het nieuwe jaar en we beginnen gelijk met de lancering van de Samsung Galaxy S21. Verder gaan we wat dieper in op de 'exodus' bij WhatsApp naar onder ander Telegram.