Preview Mode Links will not work in preview mode

Androidworld Podcast


Oct 31, 2020

We hebben al eerder gesproken met Leandro maar deze keer trekken we hem ook voor de microfoon van de AW Hangout.

Met hem praten we over het ontwerpen van software voor de OnePlus toestellen en wat daarbij komt kijken.